Používané materiály

Materiály:

  • tažený ocelový drát na pružiny ČSN 426450-pracovní teplota 100 stupňů-ČSN 02 60002.0
  • drát zpevněný tažením chromniklové austenitické korozivzdorné oceli na pružiny s pracovní teplotou do 300 stupňů,odolný kyselině dusičné,zředěné kyselině sírové,slabým kyselinám organickým/nerez/-ČSN 02 6002.5pružiny
  • zušlechtěný drát z uhlíkové oceli na pružiny s pracovní teplotou do 120 stupňů namáhané kmitavě/ventilové pružiny/-ČSN 02 6002.2
  • tažený drát žíhaný na zušlechťované pružiny z ocelí 14260 podle ČSN 426480 na pružiny s pracovní teplotou do 250 stupňů namáhané kmitavě, na pružiny namáhané staticky nebo s nižší s proměnností-ČSN 02 6002.3
  • drát ze slitiny mědi CuSn6-423016, CuSn8-423018,na pružiny ohrožené korozí, zejména pracující ve vlhkém prostředí s teplotou místnosti, na pružiny pro elektrotechnický průmysl - ČSN 02 6002.6